Nivå ON/ OFF nivåvakt

Nivå ON/ OFF nivåvakt

Leif Kølner Ingeniørfirma sin produktspekter inkluderer nivåbrytere, nivåvipper, flottør nivåbrytere og nivåbryter/nivåvakt for viskøse medier og tørrstoff.
Vi leverer nivåbrytere/nivåvipper fra Trimod Besta, Kari-Finn og H&B sensors.

Våre leverandører har omfattende erfaring innen oljeog gass, skipsbygging, kraftverk, vann og avløp, prosessindustri og kjemisk- og petrokjemisk industri.


Uansett hvilken nivåbryter du er på utkikk etter er vi sikre på at vi kan levere det med ønskede spesifikasjoner. Kontakt oss på telefon 33 00 33 00 eller epost post@lki.no

 

 

Hva er en nivåbryter?

En nivåbryter er en sensor som oppdager tilstedeværelsen av væsker, pulver eller granulerte materialer på et bestemt sted (det blir også referert til som nivåføler eller nivåvakt). Ett eksempel er at når en tank fylles med væske, så flyter den over. For å forhindre overløp, er en nivåbryter installert nær toppen av tanken. Når væsken berører nivåbryteren, sender den ut et signal for å hindre at væsken renner over tanken (for å oppdage at en tank er fylt med materiale refereres til full deteksjon eller detektering av øvre grense.) På den annen side, når væskenivået synker eller når væsken tømmes, brukes en nivåbryter (nivåføler, nivåvakt) for å forhindre at tanken tømmes helt. Dette blir referert til som en tom deteksjon eller detektering av nedre grense.

Hvordan en nivåbryter fungerer

Nivåsensoren oppdager væskenivået i tankene på stedet der den er installert, og indikerer ved hjelp av et PÅ/AV-signal når den når det definerte nivået for fylling, tømming evt. eller annen innstilling. Fordi de er festet i et punkt i tanken, blir ikke nivåbryterne påvirket av krusninger og vibrasjoner, noe som sikrer bedre pålitelighet og repeterbarhet sammenlignet med andre typer nivådetektorer

Flottør og nivåvipper

Flottører og vipper er enkle, mekaniske systemer for væsker som gjerne fungerer ved hjelp av
magnet, tidligere ofte kvikksølv. Når det gjelder de enkle flottørene, har de som regel kun en enkel
transistorbryter eller ett relé. Justering av nivå, for de enkle flottørene, skjer ved å montere selve
flottørbryteren på et lengre eller kortere rør.

Vipper leveres oftest med kabel eller montert på en flens. Vippenes grensesnittdetektering
bestemmes av hvor på tanken den monteres. For vipper med kabel, kan det leveres med en vekt som
tvinger kabelen rett ned til ønsket kontrollnivå. Et typisk bruksområde, for slike vipper, er nedsenkbare pumper med en påmontert flottør.