Laster inn bilder /images/slideshow/1/
  • 06112013_154128.jpg
  • 06112013_154206.jpg
  • 06112013_154230.jpg
High-End moisture in oil transmitter with multifuctional display
06.03.2017
High-End moisture in oil transmitter with multifuctional display EE360 is dedicated for reliable monitoring of lubrication, hydraulic and insulation oils as well as diesel fuel. In addition to high...
Les mer

 

Leverandører

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av våre leverandører. Vi har laget linker til deres egne hjemmesider. Klikk på ønsket leverandørs logo for å se på hjemmesiden.

     

 

 

 

Trykk- , diff.trykk- og temperaturtransmittere

 

 

 

 

Mengdemålere, trykk- og diff.trykktransmittere

     

 

 

Trykk- og temperatur indikatorer. Membraner med seal og kapillar-rør

 

 

 

Nivåbrytere og kapasitive nivåfølere

 

Sensorer og analysatorer for vannanalyse. Flow, nivå og trykk.

 

   

 

Instrumentmanifolder og fittings. 

 

 


 

Måleblender

 

 

 

 

 

 

 

Sensorer og transmittere for måling av relativ fuktighet, fukt i olje, duggpunkt, lufthastighet, Co2, flow og temperatur.

 

 

 

 

 

Analyseinstrumenter: pH, ledningsevne, redox, oppløst oksygen, turbiditet, fritt klor, totalt klor, og

ion selektive elektroder.

 

 

 

 

Nivå-, temperatur- og gassdetektering.

 

 

 

Ovalhjulsmålere - mengdemålere for rene væsker

 

 

 

Trykk, temperatur og Ex -utstyr

 

 

 

 

 

 

Turbinmålere, ultralyd flowmålere

 

 Dataloggere 

 

 

 

 

Temperaturutstyr som pt100 følere, thermocouple og kundespesifiserte termolommer

 

 

 

Differansetrykk-, trykk- og temperaturindikatorer. Væskeskillemembraner, lommer og manometerventiler.

 

 

 

 

Refraktometere

 

 

     
     


 

  Nivåvipper

 

 

 

 

 

 

 

 Mengdemåling

 

 

 

 

Alarmanlegg for olje- og fettutskillere, tankalarm og lekkasjedeteksjon.

 

 

  

 

 

 Veieceller, vektindikatorer, skala, modul og plattformvekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Storsifferdisplay med Profibus eller Ethernet kommunikasjon.

 

 

 

 

 

 

 

Måling av pH, redox, ledningsevne, oksygen, fritt klor, ione-konsentrasjoner og turbiditet.

 


 

Fuktighet-, mengde- og nivåmålinger i bulk materialer, samt signal convertere I/O interface

 

 

 

 

Trykk- og diff. trykktransmittere, nivåtransmittere, digitale manometre, temperaturtransmittere, isolasjonsforsterkere og digitale indikatorer.

 

 

 

 

 

Presisjons "in-line" fotometere.

Konsentrasjon, farge, turbiditet.

 

 

 

 

 

Indikatorer og loggere.

 

 

 

 

 

Viskosimeter

 

 

  

Purge meter for små væske- og gassmengder

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetiske nivåindikatorer

 

 

 

 

 

Rotametere

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 - Leif Kølner Ingeniørfima
CMS: My Editor :: Design: Final Touch Reklame AS