Trykk

Leif Kølner Ingeniørfirma har levert solide og pålitelige trykktransmittere/ trykksensorer/ trykkbrytere siden 1968. Våre kunder består av bl.a. skipsverft, prosessindustri, produksjonsfabrikker, offshore, fiskeoppdrett og olje- og/gassinstallasjoner.
Vi leverer produkter innen de fleste trykkapplikasjoner. Våre leverandører holder hovedsakelig til i Europa og Japan.

Vi leverer trykksensorer med forskjellige måleprinsipper og du kan velge mellom blant annet, absolutt/relativ-trykk, differansetrykk/diff trykk transmitter, nedsenkbare/hydrostatiske-sensorer, trykkbrytere, manometre og mm. ++

Få svar på dine spørsmål:

Ring oss på 33 00 33 00, send oss epost på post@lki.no eller fyll ut skjemaet ved å klikke her.

Mer om trykkmåling og kontroll

Trykkmåling og kontroll er den mest brukte prosessvariabelen i prosesskontrollindustriens mange segmenter. I tillegg er det mulig å utlede en rekke andre prosessvariabler gjennom trykket, som nivå, volum, flow og tetthet.

Trykkmåling kan klassifiseres som:

Absolutt trykk
Absolutt trykk bruker absolutt vakuum som referansetrykk. Absolutt vakuum regnes som 0 psi.

Manometertrykk/ gaugetrykk
Manometertrykk bruker atmosfæretrykk som referansetrykk. Manometertrykk = P – Pa.

Differensial trykk/ DP transmitter
i motsetning til absolutt- eller gaugetrykk bruker ikke DP transmitter vakuum eller atmosfæretrykk som referansetrykk. En DP-transmitter er en trykkmåler eller en elektrisk enhet som bruker to elementer for å måle trykkforskjellene i en forseglet beholder for eksempel en lukket tank. 
DP transmitter har en har en høytrykk- og lavtrykkside, DP transmitter regner ut differansen mellom høytrykk og lavtrykk sidene. DP = P1-P2.

Trykk

Har du spørsmål om produkter i denne kategorien?

Ring oss på 33 00 33 00, send epost til post@lki.no , eller send inn skjemaet under: