Personvernerklæring

1  Innledning

Leif Kølner Ingeniørfirma A/S («vi») er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon og kjøpshistorikk.
Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:
Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når tar kontakt med oss, som arbeidsgiver, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper produkter fra oss, som hva du har kjøpt, fakturaadresse, leveringsadresse, kontaktperson og kontonummer
Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt oss, for eksempel i eposter.
Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

Gjennomføre bestillinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre dine kjøp av produkter hos oss, bl.a. for å sende deg varene, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.
Opprette kundekonto: Vi bruker opplysninger til å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for å se din kjøpshistorikk.
Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg informasjon om våre produkter. Vi kan bruke opplysningene for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette..

Det rettslige grunnlaget for formål 1 og 2 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.
Det rettslige grunnlaget for formål 3 og 4 er vår berettigede interesse i å kunne tilby og markedsføre våre produkter.
Det rettslige grunnlaget for formål 4 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring om produkter fra oss.

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.
Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.
Vi kan dele dine personopplysninger med våre underleverandører/samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke. Dette kan f.eks. være produsenter av produkter du har bestilt
Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder til de ber om at det slettes, da informasjonen ofte er verdifull mht. kjøpshistorikk, service, klager eller krav.
Du kan ha rett til å be oss å:
Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
Oppdatere dine personopplysninger.
Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.
Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.
Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

6 Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.

7  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

8  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Leif Kølner Ingeniørfirma A/S,
Danholmen 19
3128 Nøtterøy
Tlf. 33 00 33 00
Epost: post@lki.no