Her er noen av bransjene vi leverer til

MARINE
OLJE OG GASS

FISKEOPPDRETT
AKVAKULTUR

KJEMISK INDUSTRI
PETROKJEMI

NÆRINGSMIDDEL
FARMASØYTISK

VANN / AVLØP
MILJØ / ENERGI