BRANSJER

Vi leverer utstyr til en rekke bransjer

Olje

MARINE
OLJE OG GASS

Akvakultur

FISKEOPPDRETT
AQUAKULTUR

KJEMISK INDUSTRI
PETROKJEMI

NÆRINGSMIDDEL
FARMASØYTISK

VANN / AVLØP
MILJØ / ENERGI