Leverandør av instrumentering og prosesskontroll siden 1968

Leverandør av instrumentering og prosesskontroll siden 1968

Vi jobber inn mot flere bransjer...

Olje

MARINE
OLJE OG GASS

Akvakultur

FISKEOPPDRETT
AQUAKULTUR

KJEMISK INDUSTRI
PETROKJEMI

NÆRINGSMIDDEL
FARMASØYTISK

VANN / AVLØP
MILJØ / ENERGI