Leverer til mange bransjer

MARINE
OLJE OG GASS

FISKEOPPDRETT
AKVAKULTUR

KJEMISK INDUSTRI
PETROKJEMI

NÆRINGSMIDDEL
FARMASØYTISK

VANN / AVLØP
MILJØ / ENERGI