Nivå

Nivå

Leif Kølner Ingeniørfirma har levert solide og pålitelige nivåbrytere/nivåsensorer siden 1968. Vi leverer et bredt spekter av nivåbrytere/nivåsensorer til bl.a. skipsverft, prosessindustri, produksjonsfabrikker, offshore, fiskeoppdrett og olje- og/gassinstallasjoner.
Vi leverer produkter innen de fleste nivå applikasjonene.

Våre leverandører holder hovedsakelig til i Europa.

Vi leverer nivåsensorer med forskjellige måleprinsipper og du kan velge mellom blant annet, nivåbrytere, nivåvipper, flottør nivåbrytere, flottør nivåfølere, nivåtransmittere, nedsenkbare nivåsonder, magnetisk nivåindikator med transmitter og mekanisk tank level gauge++

Velg kategori her:

 

 

 

Litt om nivåbrytere og nivåfølere

En nivåsensor er en enhet som er designet for å overvåke, vedlikeholde og måle væske (og noen ganger tørrstoff) nivåer. Når væskenivået er oppdaget, konverterer sensoren de oppfattede dataene til et elektrisk signal.

Det er to hovedklassifiseringer for nivåfølere: punktnivåsensorer og kontinuerlige nivåsensorer.

Punktnivåsensorer er designet for å indikere om en væske har nådd et bestemt punkt i en beholder.

Kontinuerlige nivåfølere derimot, brukes til å gjengi nøyaktige målinger av væskenivå.

Nivåsensorer kan deles videre i medieberørt og berøringsløse sensorer. Medieberørte sensorer er i direkte kontakt med stoffet de måler, mens berøringsløse sensorer bruker lyd eller mikrobølger.

Det finnes mange forskjellige typer punktnivåsensorer, men de er alle medieberørte.

Flottørbryter: En av de mest grunnleggende punktnivåsensorene er «flottørbryteren.» Når et væskenivå stiger eller faller i en beholder, tvinger det bryteren til å åpne eller lukke en krets.

Optiske nivåsensorer består av en infrarød (IR) emitter og en fotodiode. Som fotoelektriske nærhetssensorer oppdager de tilstedeværelsen av væske ved å måle mengden infrarødt lys som reflekteres tilbake i fotodioden.

Kapasitansnivåsensorer måler endring i kapasitans (evnen til å lagre elektrisk ladning) for å bestemme væskenivået i tankene.

«Tuning gaffel» sensorer bruker forskjeller i trykk og vibrasjon for å måle væskenivået.

I motsetning til punktnivåsensorer er de to hovedtypene kontinuerlige nivåsensorer (ultralyd og mikrobølgeovn) berøringsfrie. Ultralydnivåsensorer avgir lydbølger, mens “radar” -sensorer avgir mikrobølger. Tidsintervallet mellom bølgeutslipp og refleksjon er direkte proporsjonalt med væskenivået.