Nivå kontinuerlig

Leif Kølner Ingeniørfirma sitt produktspekter inkluderer nivåfølere, nedsenkbare nivåtransmittere (sonder), magnetiske nivåindikatorer, tank nivå gauge og transmittere.
Vi leverer nivåutstyr fra Evikon, Weka, Nöding, Stiko og Azbil.

Våre leverandører har omfattende erfaring innen olje og gass, skipsbygging, kraftverk, vann og avløp, prosessindustri og kjemisk og petrokjemisk industri.
Uansett hva slags nivåmåling du er på utkikk etter, er vi sikre på at vi kan levere det med spesifikasjonene du trenger.

Få svar på dine spørsmål:

Ring oss på 33 00 33 00, send oss epost på post@lki.no eller fyll ut skjemaet ved å klikke her.

Kontinuerlige nivåmåleinstrumenter overvåker nivåene av faste stoffer og væsker i siloer, lagringstanker, fartøy og andre åpne eller lukkede lagringssystemer. Disse instrumentene skiller seg fra punktnivåsensorer ved at de gir konstant nivåmåling i stedet for bare når media når et bestemt nivå. Kontinuerlige nivåsensorer er kompatible med etsende og ikke-etsende stoffe.

Det er forskjellige teknologier for kontinuerlig nivåmåling, som har sine fordeler, men også ulemper, avhengig av applikasjonen. Før valget må det tas hensyn til mange prosessbetingelser som må mestres for sensorteknologien. I tillegg er kravene til faste sensorer i bulk forskjellige fra kravene til væskesensorer.

Bransjer:
Olje og gass
Jordbruk
Mat og Drikke
Avløpsrensing
Betong / Aggregat
Plast / vinyl
Marine
Kjemisk industri

Nivå kontinuerlig

Har du spørsmål om produkter i denne kategorien?

Ring oss på 33 00 33 00, send epost til post@lki.no , eller send inn skjemaet under: