Flowmåler / Mengdemåler

Leif Kølner Ingeniørfirma har levert solide, pålitelige og nøyaktige flow- og mengdemålere med lav grad av vedlikehold siden 1968. Vi leverer et bredt spekter av mengde- og flowinstrumentering til bl.a. skipsverft, prosessindustri, produksjonsfabrikker, offshore, fiskeoppdrett og olje-/gassinstallasjoner.
 Vi leverer solide og pålitelige produkter innen de fleste mengdemåler applikasjonene. Våre leverandører holder til i Europa, USA og Australia.

Vi leverer mengdemålere med forskjellige måleprinsipper og du kan velge mellom blant annet, elektromagnetiske flowmålere, ultrasoniske mengdemålere, turbin- og ovalhjulsmengdemålere, termiske flowmålere, VA meter (variable area) rotameter og flere forskjellige DP flowelementer.

Klikk for å se mer, eller kontakt oss på post@lki.no eller telefon: 33003300, og vi vil hjelpe deg å finne frem til rett måler for ditt behov.

Få svar på dine spørsmål:

Ring oss på 33 00 33 00, send oss epost på post@lki.no eller fyll ut skjemaet ved å klikke her.

Valg av riktig flow meter

Har du identifisert behovet for en strømningsmåler, enten det er å forstå, kontrollere eller overvåke en prosess, kreves det en strømningsmåler for å se hva væsken din gjør og oversette den til informasjon du kan basere beslutninger på.

Det er mye å ta hensyn til når du velger et strømningsmåler, for eksempel pris, merke, teknologi, installasjonskrav, applikasjon etc.

Vi har samlet en liste over de 7 viktigste vurderingene for valg av strømningsmåler. Når du har forstått disse kravene, vil punktene som er nevnt ovenfor bli tydeligere og utvalget av produkter bli redusert.

  • Væske – Hva måler du?
  • Viskositet og flytprofil – Hvor tykk eller tynn er væsken?
  • Informasjon om strømningshastighet – Hva er maksimum og minimum strømningshastighet?
  • Temperatur- og trykkvurdering – Hva er det maksimalt tillatte?
  • Nøyaktighet / repeterbarhet / linearitet – hvor nøyaktig og presis?
  • Installasjon – Hva er installasjonsparametrene?
  • Utgang / indikasjon – Trenger du et display eller en signalutgang?

 

Få hjelp fra ekspertisen:

Kontakt oss på post@lki.no eller telefon: 33003300, og vi vil hjelpe deg å finne frem til rett måler for ditt behov.

 


Hva er et flow meter/ strømningsmåler?

Flowmeter er en enhet som måler mengde væske, gass eller damp som passerer gjennom enheten. Noen strømningsmålere måler strømmen som mengde væske som går gjennom strømningsmåler i løpet av en tidsperiode (for eksempel 100 liter per minutt). Andre strømningsmålere måler den totale mengden væske som har gått gjennom strømningsmåleren (for eksempel 100 liter).

Mengdemålere består av en primærenhet, svinger og sender.

Transduseren registrerer væsken som passerer gjennom primærenheten. Senderen produserer et brukbart strømningssignal fra det rå transdusersignalet. Disse komponentene kombineres ofte, så den faktiske strømningsmåleren kan være en eller flere fysiske enheter.

Strømningsmåling kan beskrives av:

  • Q = A · v, som betyr at volumet av væske som passerer gjennom en strømningsmåler er likt tverrsnitts arealet til røret (A) ganger væske/gass gjennomsnittshastighet (v)
  • W = r · Q, som betyr at massestrømmen av væske som passerer gjennom en strømningsmåler (A) er lik væsketettheten (r) ganger væske/gass volum (Q).

Volumetriske målere

Volumetriske målere måler direkte volumet av væske (Q) som går gjennom strømningsmåler. Den eneste strømningsmålerteknologien som måler volum direkte, er strømningsmåleren med positiv forskyvning.

Hastighetsstrømmålere

Hastighetsstrømmålere bruker teknikker som måler hastigheten (v) til den flytende strømmen for å bestemme volumstrømmen. Eksempler på strømningsmålerteknologier som måler hastighet inkluderer magnetisk, turbin-, ultralyd- og vortex.

 

Massestrømmålere

Massestrømmålere bruker teknikker som måler massestrømmen (W). Eksempler på strømningsmålerteknologi som måler massestrøm inkluderer Coriolis- og termiske strømningsmålere.

 

Andre strømningsmålere

Det finnes andre strømningsmålere som ikke måler volum, hastighet eller masse, men måler strømning ved å utlede verdien fra andre målte parametere. Eksempler på strømningsmålerteknologier som måler på andre parametere inkluderer differensialtrykk, måleinstrumenter og variabel strømningsmåler.

 

Regulatorkontroller

Regulatorkontroller brukes ofte til å kompensere strømningsmålinger for faktiske prosessforhold, for eksempel trykk, temperatur, viskositet og sammensetning.

Ytterligere strømningsmålerteknologier inkluderer strømningsmålere som måler væske som strømmer i en åpen kanal, renne, V-overløp.

Innsettingsmålere som måler strømning på ett sted i et rør og bruker denne målingen for å utlede strømmen i hele røret. Innsettingsmålesystemer bruker ofte en flowkontroller eller regulator for å kompensere for hydrauliske effekter.

Flowmåler / Mengdemåler

Har du spørsmål om produkter i denne kategorien?

Ring oss på 33 00 33 00, send epost til post@lki.no , eller send inn skjemaet under: