Ultrasoniske mengdemålere

Leif Kølner Ingeniørfirma levere elektromagnetiske og ultrasoniske mengdemålere fra MIB GmbH.

Klikk på det du vil lese mer om:

Få svar på dine spørsmål:

Ring oss på 33 00 33 00, send oss epost på post@lki.no eller fyll ut skjemaet ved å klikke her.

MIB GmbH

MIB Gmbh utvikler, produserer og selger måleinstrumenter og systemløsninger for flytende medier. Ultralyd-strømningsmåleinstrumentene «Flowmax®» fra MIB GmbH setter verdensomspennende standard for rask volumdosering og batching.
Flowmax® er et resultat av mer enn 20 års erfaring med utvikling av ny teknologi. Produktene drar fortsatt nytte av CIP og kunnskap i de forskjellige bransjene (kjemisk industri, halvledermarked, solcellemarked, matindustri og fabriksautomatisering).


Ultrasonisk flow

Ultrasonisk flow er en metode for å måle hastigheten til en væske eller en gass gjennom et rør eller slange, ved hjelp av akustiske sensorer. Metoden har fordeler av at vedlikeholdet blir billigere, fordi det ikke finnes bevegelige deler.

Målingen kan skje etter to prinsipper:

Gangtidsprinsippet:

Gangtidsprinsippet baserer seg på det faktum at en lydpuls forplanter seg raskere medstrøms enn motstrøms. Forskjellen mellom tiden pulsen trenger med og mot prosesstrømmen benyttes til å bestemme strømningshastigheten. Derav navnet gangtidsprinsippet.
Lydhastigheten i gassen kan også benyttes til å beregne densiteten.

Dopplerprinsippet:

Dopplermåleren baserer seg på frekvensendringen som oppstår når en lydpuls blir reflektert fra en partikkel som er i bevegelse fra eller mot lydkilden. Dette måleprinsippet er best på væsker med forurensning i form av partikler, oppløst gass etc. Ettersom lydrefleksjonen kan komme fra partikler som befinner seg vilkårlig over rørtverrsnittet, kan nøyaktigheten være avhenge av strømningsprofiler og væskens beskaffenhet.

Ultrasoniske mengdemålere

Har du spørsmål om produkter i denne kategorien?

Ring oss på 33 00 33 00, send epost til post@lki.no , eller send inn skjemaet under: