Temperatur

Leif Kølner Ingeniørfirma har levert solide og pålitelige temperatur-transmittere/ temperatursensorer/ temperaturbrytere siden 1968. Våre kunder består av bl.a. skipsverft, prosessindustri, produksjonsfabrikker, offshore, fiskeoppdrett og olje- og/gassinstallasjoner.

Vi leverer produkter innen de fleste temperaturapplikasjoner. Våre leverandører holder hovedsakelig til i Europa, Japan, og Korea.

Vi leverer temperatur elementer med forskjellige måleprinsipper og du kan velge mellom blant annet, temperatur-transmittere/ temperatursensorer/ temperaturbrytere og mm++

Få svar på dine spørsmål:

Ring oss på 33 00 33 00, send oss epost på post@lki.no eller fyll ut skjemaet ved å klikke her.

Vi leverer produkter innen de fleste temperaturapplikasjoner. Våre leverandører holder hovedsakelig til i Europa, Japan, og Korea.

Vi leverer temperatur elementer med forskjellige måleprinsipper og du kan velge mellom blant annet, temperatur-transmittere/ temperatursensorer/ temperaturbrytere og mm++

Mer om temperaturmåling:

Temperatur måling for industriell bruk, deles gjerne opp i to hovedgrupper: mekanisk og elektrisk.

Mekanisk temperaturmåling

Mekanisk er som regel for manuell visning på en skala eller for å gi et styresignal i form av bryterkontakter når en gitt temperatur er nådd. For eksempel en termostat.
Her brukes sensorer av bimetall, gass eller væske. Felles er at de endrer seg fysisk, avhengig av temperatur.

Elektrisk temperaturmåling

Elektrisk temperaturmåling er med en sensor eller føler som gir et elektrisk signal avhengig av temperaturen. Dette signalet kan så forsterkes og skaleres og sendes over lange avstander enten som et analogt signal eller som et digital signal og presenteres på et display eller i et skjermsystem. (SCADA).

Her brukes sensorer av type termoelement T/C, motstands element RTD og noe NIR måling.
Termoelement / Thermocouple føler er to forskjellige metaller som er sveiset sammen og gir et mV-signal som er temperatur avhengig. Disse er godt egnet for måling av høye temperaturer opp mot 1500°C.

Temperaturmåling med motstandselementer er basert på egenskapene til et metall å innta en gitt motstandsverdi for en gitt temperatur. Disse kan ha en negativ eller positiv temperatur koeffisient. NTC vs PTC.

Mange RTD-elementer består av en lengde av fin ledning viklet rundt en kjerne av keramikk eller glass, men andre konstruksjoner blir også brukt. Som det i økende grad er tilfelle, i tynn filmdesign. RTD-ledningen er et rent materiale, vanligvis platina, nikkel eller kobber. Veldig mye brukt er platina Pt100 og Pt1000 sensorer, disse har henholdsvis 100 og 1000 ohm verdi ved 0°C. Varianter som Pt250, Pt500 forekommer også. Materialet har et nøyaktig motstands- / temperaturforhold som brukes til å gi en indikasjon på temperaturen. Siden disse elementene er skjøre er de som regel plassert i en beskyttende hylse.

RTD-er, som har høyere nøyaktighet og repeterbarhet, erstatter sakte men sikkert termoelementer i industrielle applikasjoner under 600 ° C. Platina følerne som brukes i Europa følger standarden 
IEC 60751, som angir både motstand / temperaturforholdet som toleransen begrenser. Når den normale toleransegrad Klasse B ikke er tilstrekkelig, leveres målemotstander med smalere toleranse, klasse A, 1/3 DIN, 1/10 DIN eller Premium Grade.

Temperatur

Har du spørsmål om produkter i denne kategorien?

Ring oss på 33 00 33 00, send epost til post@lki.no , eller send inn skjemaet under: