Termiske mengdemålere

Termiske mengdemålere brukes til mange ulike bruk. Blant annet brukes dem til masseluftstrøm sensor for forbrenningsmotorer, måling av trykkluftforbruk, luftmåling i kloakkrenseanlegg, CO2-målinger, og måling av gassstrømning i kjemisk og prosessindustri.

Lurer du på hvilken termisk mengdemåler som passer best til ditt behov: Kontakt oss på telefon 33 00 33 00 eller post@lki.no

Få svar på dine spørsmål:

Ring oss på 33 00 33 00, send oss epost på post@lki.no eller fyll ut skjemaet ved å klikke her.

E + E produktportefølje inkluderer sendere, sonder og håndholdte målere for forskjellige bruksområder:

 • Renrom og laminær strømningskontroll
  Høy nøyaktighet ned til 0,15 m / s (30 fot / min).
 • Oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg og HVAC
  Nøyaktig og pålitelig ytelse opp til 20 m / s (4000 fot / min), veldig robust og svært motstandsdyktig mot forurensning.
 • Industriell prosesskontroll
  fremragende ytelse opp til 40 m / s (8000 fot / min) og temperaturområde -40 … 120 ° C
  (-40 … 248 ° F).

Alle E + E-måleinstrumenter for lufthastighet er basert på termisk anemometerprinsipp. De bruker E + E sensing elementer, produsert i toppmoderne tynnfilmteknologi. På grunn av egen design og liten masse skiller E + E-sensorelementene seg ut med rask responstid, så vel som høy følsomhet selv ved svært lav lufthastighet, som er typisk for rene rom og laminær strømningskontroll.

Utformingen av sensorhodet til sendere og sonder gir utmerket nøyaktighet ved høy lufthastighet i industriell prosesskontroll.

Grunnet form, størrelse og materialvalg er E + E tynnfilms lufthastighetssensorer svært motstandsdyktige mot forurensende stoffer.

Takket være moderne produksjonsteknikker, er E + E-sensorelementene egnet for tøffe omgivelser og robuste med tanke på smuss- og støvavleiringer.

Se flowmåler her

Termiske mengdemålere

Typiske applikasjoner

 • Masseluftstrøm sensor for bilmotorer
 • Måling av trykkluftforbruk
 • Måling av gassstrømning i:
  – Kjemisk industri
  – Prosessindustri
 • CO2-måling i bryggerier
 • Luftmåling i kloakkrenseanlegg

Termiske mengdemålere benytter det termiske anemometerprinsipp, der varmen som absorberes av væske/gass som strømmer i et rør eller en kanal er direkte proporsjonal med massestrømmen. I en typisk termisk strømningsmåler strømmer gass over en varmekilde, absorber varmen og kjøler kilden.

Når strømmen øker, absorberes mer varme av gassen. Mengden varme som ledes fra varmekilden er proporsjonal med gassmassestrømmen og dens termiske egenskaper. Derfor gir måling av varmeoverføringen, data som massestrømningshastigheten kan beregnes fra.

Se komplett produktkatalog fra E+E

Termiske mengdemålere

Har du spørsmål om produkter i denne kategorien?

Ring oss på 33 00 33 00, send epost til post@lki.no , eller send inn skjemaet under: