Termiske mengdemålere

Termiske mengdemålere

Termiske mengdemålere brukes til mange ulike bruk. Blant annet brukes dem til masseluftstrøm sensor for forbrenningsmotorer, måling av trykkluftforbruk, luftmåling i kloakkrenseanlegg, CO2-målinger, og måling av gassstrømning i kjemisk og prosessindustri.

Lurer du på hvilken termisk mengdemåler som passer best til ditt behov: Kontakt oss på telefon 33 00 33 00 eller post@lki.no

E + E produktportefølje inkluderer sendere, sonder og håndholdte målere for forskjellige bruksområder:

Alle E + E-måleinstrumenter for lufthastighet er basert på termisk anemometerprinsipp. De bruker E + E sensing elementer, produsert i toppmoderne tynnfilmteknologi. På grunn av egen design og liten masse skiller E + E-sensorelementene seg ut med rask responstid, så vel som høy følsomhet selv ved svært lav lufthastighet, som er typisk for rene rom og laminær strømningskontroll.

Utformingen av sensorhodet til sendere og sonder gir utmerket nøyaktighet ved høy lufthastighet i industriell prosesskontroll.

Grunnet form, størrelse og materialvalg er E + E tynnfilms lufthastighetssensorer svært motstandsdyktige mot forurensende stoffer.

Takket være moderne produksjonsteknikker, er E + E-sensorelementene egnet for tøffe omgivelser og robuste med tanke på smuss- og støvavleiringer.

Se flowmåler her

Termiske mengdemålere

Typiske applikasjoner

Termiske mengdemålere benytter det termiske anemometerprinsipp, der varmen som absorberes av væske/gass som strømmer i et rør eller en kanal er direkte proporsjonal med massestrømmen. I en typisk termisk strømningsmåler strømmer gass over en varmekilde, absorber varmen og kjøler kilden.

Når strømmen øker, absorberes mer varme av gassen. Mengden varme som ledes fra varmekilden er proporsjonal med gassmassestrømmen og dens termiske egenskaper. Derfor gir måling av varmeoverføringen, data som massestrømningshastigheten kan beregnes fra.