Laster inn bilder /images/slideshow/1/
  • 06112013_154128.jpg
  • 06112013_154206.jpg
  • 06112013_154230.jpg
High-End moisture in oil transmitter with multifuctional display
06.03.2017
High-End moisture in oil transmitter with multifuctional display EE360 is dedicated for reliable monitoring of lubrication, hydraulic and insulation oils as well as diesel fuel. In addition to high...
Les mer

Industriell væskeanalyse

 

Måling av farge og turbiditet i væske

 

  Optek sensorer for måling av UV, farge og turbiditet. Optek produserer fotometri for målinger i UV-området, det synlige området(VIS) og nært infrarødt (NIR). Sensorene sikrer deg pålitelige og stabile måleresultater. Du kan velge mellom en eller to kanaler. Opteks safir-vinduer er geometrisk fastlåst. Armaturene fås i alle ønskelige materialer. Optek har 1 års garanti på UV pærene, typisk levetid er opp til 2 år.
Datablad  
 

 

   

  

 

   
   

C4000/C8000 seriene er Opteks digitale transmittere til håndtering av din konsentrasjonsmåling. Uansett om det dreier seg om en UV-, VIS-, NIR- eller turbiditetsmåling,  lineariseres signalet til enheten du ønsker, f.eks: OD, ppm, EBC, FTU, %VOL, %TS, mg/L, g/L osv. C4000 har  matematikk-funksjon, innganger til fjernkontrol, relee-utganger m.m. for overvåkning og styring av din prosess. Utgangssignalet er 4...20 mA men C4000 serien fåes også med profibus ® PA. Transmitteren kan plasseres i tavle, plasthus, rustfritt stålhus, eller trykksikret EX-D hus

Datablad  

 

 

 Viskosimeter

   

Sofraser produserer viskosimetere for prosess og lab. Måler viskositet i alt fra lette til svært tunge væsker slik som bitumen.

Datablad  

 

 

Transmittere for pH, ledningsevne og oppløst oksygen

 

 

 

KM 3000 Multi-Parameter Controller, med opptil 16 kanaler for prosess- og temperaturverdier, oversiktlig fargeskjerm og farge-touch-skjerm gir denne loggeren en god oversikt over dine måleparametre. Den støtter de vanligste grensesnittene - RS232, RS485, USB , Ethernet og 0(4) ... 20 mA. Kundespesifikke løsninger og oppgradering av programvare er lett grunnet standard PC-arkitetktur, data’ene kan overføres via USB-stick. Grenseverdi-, regel og alarmrele-utganger er tilgjengelig for to parametre. Det interne GSM / GPRS – modemet muliggjør sending av SMS.

 

 

 Datablad  
   MV 5000-serien egner seg til kontinuerlige målinger av pH, Redox, ISE, oksygen, konduktivet og klorin direkte i feltet. Nyttige funksjoner og enkel håndtering karakteriserer kontrollerne. De kommer med en stor OLED-skjerm og en meny-struktur i tekst.  Den har mulighet for 2 rele- og 2 4-20mA-utganger.

 Datablad

 

 

 

 Electro-Chemical Devices, Inc. (ECD) er en anerkjent produsent av instrumentering for væskeanalyse. ECD produkter måler:  pH, konduktivitet, resistivitet, Oksidasjon reduksjonspotensial (ORP, REDOX), oksygen (DO) med  optisk føler & ampermetrisk, turbiditet, fritt restklor, total klor og ione selektive elektroder (PION) for

ammonium, bromid, kadmium, kalsium, klorid, kobber, cyanid, fluorid, nitrat, kalium, natrium og sulfid

Kolorimetriske analysatorer for Aluminium, ammoniakk, klor, klorid, krom, kobber, Cyanid, jern, mangan, nikkel, nitrat, nitritt, Total Nitrogen, fosfat, Total fodfat, Silica, sulfat, sulfid og  sink.

 

 

 

 

 

 

Håndholdte målere for O2, pH, ORP og konduktivitet

 

 

 

 

 

Meinsberg håndholdt O2-måler AM 40 måler både oppløst oksygen og temperatur, og er det ideelle valget for bestemmelse av oksygeninnholdet i overflatevann, kloakk og for bruk i behandling av avløpsvann. Den måler i mg/l og prosent metning. Instrumentet registrerer og lager min/max-verdier, og har et godt og tydelig grafisk display, IP65 hus.  Den har en automatisk kalibreringsrutine og enkel luftkalibrering, USB-grensesnitt og programvare inkludert.

 Datablad

 

 

 

Meinsbergs håndholdte ledningsevne-måler LF40 måler konduktivitet, salinitet og temperatur samtidig og er det ideelle valget for bestemmelse av ledningsevne, saltholdighet og temperatur i overflatevann, kloakk og for bruk i behandling av avløpsvann. Instrumentet registrerer og lager min/max-verdier, og har et godt og tydelig grafisk display, IP65 hus.  Den har en automatisk kalibreringsrutine og beregning av TDS-verdi, USB-grensesnitt og programvare inkludert.

 Datablad

 

 

 

Håndholdt ph/temperatur meter TM40 fra Meinsberg måler ph, redox eller ISE-potensial og temperatur og har en automatisk temperaturkompensering ved pH-måling. Oppløsningen er 0,01 pH , 1 mV , 0,1 ° C, og måleområdeme er for pH 0 ... 14 , - 1999 ... 1999 mV ; temperatur : - 10 ... 100 ° C og ISE : 0 ... 30 000 ppm. Instrumentet registrerer og lager min/max-verdier, og har et godt og tydelig grafisk display, IP65 hus.  Den har en automatisk kalibreringsrutine, USB-grensesnitt og programvare inkludert.

 Datablad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 - Leif Kølner Ingeniørfima
CMS: My Editor :: Design: Final Touch Reklame AS