Nozzle

Applikasjon

Disse brukes som DP gjennomstrømningselementer for målinger av aggresive og ikke aggressive gasser, damp og væske. Det konstante trykktapet er lavere sammenliknet med Orifice plates, målingens unøyaktighet kan derimot være noe høyere. Når det gjelder disse parameterne, kan denne type måling defineres som en løsning mellom Orifice plates og venturirør.

Design

I hovedsak er det tre typer design. Avhengig av prosessforholdene, har hver type sine fordeler.

Kontakt oss for mer informasjon.

 

Nøyaktigheten på målingene avhenger av prosessforholdene, men utgjør ca. 0,8% – 2% av gjennomstrømningskoeffisienten.

Trykkuttak:

Fittings
Innsveising
Anslutning med gjenger
Anslutning med flens

Tilbehør

Vi kan tilby instrumentventiler og/eller –manifolder til målerne. For måling av dampgjennomstrømning anbefaler vi kondensatbeholdere.

Datablad

Når du ønsker mer informasjon eller hjelp med å finne rett versjon av et produkt: Ta kontakt med oss på telefon 33003300 eller epost post@lki.no

Du kan også sende inn skjemaet med en beskjed:

Tilleggsinformasjon

Nozzle

Har du spørsmål om dette produktet?

Ring oss på 33 00 33 00, send epost til post@lki.no , eller send inn skjemaet under: