Laumas Elettronica

Laumas Elettronica er en italiensk produsent av veieceller, vektindikatorer, vekter og transmittere. Vi er stolte av å være en av Laumas offisielle forhandlere.

En veiecelle/ lastcelle er en elektronisk komponent (transduser) som det påføres en vektkraft på. Veiecellen er i stand til å omforme kraften som påføres til et elektrisk signal i mV, proporsjonalt med den mekaniske deformasjonen uttrykt i tiendedeler av en millimeter forårsaket av samme kraft.